Vedení společnosti a personál

Jednatel společnosti:  MUDr. Bedřich Wasserburger, MBA
Vrchní sestra:   Mgr. Gabriela Šárovská, DiS. 
Primář:  MUDr. Martin Jakubják

 

Zdravotně-sociální pracovnice:  Bc. Ludmila Zajíčková, DiS.
  Bc. Petra Prokšová
Asistentka hlavní sestry:  Bc. Jana Pilichová
Oddělení A + B   
Staniční sestra:  Karla Kalasová, DiS
Oddělení C + D   
Staniční sestra:  Zuzana Karkošková
Oddělení E    
Staniční sestra:  Marta Hrabiecová, DiS.

 

Rehabilitační pracovnice Markéta Hermanová, DiS
  Mgr. Romana Katzová
  Gabriela Havlásková

 

Sanatorium Kochova s.r.o. zakoupilo elektrickou troubu pro využití práce s našimi klienty v rámci ergoterapie a aktivizačních činností. Už se těšíme na výrobu slaného i sladkého pečiva nejen na ochutnání, ale i na dekoraci.

 

V pátek 13.listopadu 2015 jsme se příjemně pobavili u Markéty ve stodole, pochutnali jsme si na uzených kuřatech a každý si odnesl z předvánoční tomboly malý dárek.

 

 

 

Po težké práci je třeba se někdy odreagovat...

 

 

Naše úseková sestřička z odd. D – Jana Przeczková odchází do důchodu, ale jsme rádi, že se s námi neloučí definitivně. I nadále budeme spolupracovat. Jani, děkujeme za veškerou práci, kterou jsi pro klienty Sanatoria vykonala.

 

 

Podporujeme vzdělávání zaměstnanců

Ve dnech 4. - 5.10.2013 se konal v Sanatoriu Kochova odborný seminář na téma „Asertivita a řešení krizových situací“ pod vedením lektorky paní Soni Plhákové, Ing. et Bc.