Rehabilitace a Ergoterapie

Rehabilitace v našem zařízení je zaměřena především na udržení aktuální kondice a soběstačnosti. Poskytujeme nácvik soběstačnosti v oblasti hygieny, sebesycení, pohybových funkcí (nácvik samostatného sedu, stoje, chůze, přesunů na vozík). V neposlední řadě procvičujeme i gnostické a mnestické funkce (zejména po mozkových příhodách, úrazech mozku apod. Jde o nácvik psaní, řešení jednoduchých slovních hříček, vyhledávání číselných kombinací apod.

Klienti mají možnost využít skupinové i individuální rehabilitace. Rehabilitace probíhá přímo na lůžku, lze využít i tělocvičny a místnosti ergoterapie.

Ergoterapie slouží ke zdokonalení jemné motoriky, zlepšení senzitivních funkcí nebo zde lze smysluplně strávit volný čas klienta.