Poděkování

 

Obdrželi jsme mnoho dopisů s poděkováním. Velmi si toho vážíme a jsme velice rádi, že jste spokojení.

Zde několik dopisů zveřejníme.

 

 

 

Sent: Monday, December 23, 2019 6:19 PM
To: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz
Subject: poděkování

 

Chtěl bych poděkovat personálu sanatoria za péči, která mi byla věnována během mé hospitalizace a popřát všem příjemné a klidné Vánoční svátky.Ing.Tomáš Ocisk

 

 

From: Lenka Žwaková

Sent: Thursday, May 30, 2019 7:19 AM

To: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz

Subject: poděkování,

 

Vážený pane primáři, vážená paní magistro,

 

chtěla bych Vám, a celému personálu Sanatoria Kochova touto cestou poděkovat za péči, starostlivost a ochotu, poskytnutou mému tatínkovi p. Josefu Byrskému na oddělení E2 pokoj č.3. Váš personál má práci nelehkou, fyzicky a psycicky velmi náročnou. Proto všem přeji, aby jste vždy našli dostatek sil, pro svou náročnou a velmi potřebnou práci, se kterou jsme se při návětěvách tatínka u vás denně setkávali.

 

S pozdravem,

Lenka Žwaková

 

Těrlicko, 30. 5. 2019

 

 

From: Marie Haliková 
Sent: Wednesday, May 22, 2019 8:34 AM
To: sanatoriumkochova.cz
Subject: Poděkování

Dobrý den, měla jsem u Vás v sanatoriu tchána, pana Martina Cyruse. Moc děkuji za Vaši péči, trpělivost a ochotu. Jsem ráda, že mohl své poslední dny prožít v pěkném prostředí s hodnými a ochotnými lidmi kolem sebe. Marie Halíková

 

 

                                                                                 

 

 

Sanatorium Kochová

Staniční sestra odd. „E“

Havířéov Šumbark

11.3.2019

Dobrý den

 

Chtěl bych poděkovat celému kolektivu pracovníků na oddělení „E“ Vašeho zařízení za péči a pozornost, kterou jste věnovali mé mamince paní Anně Kuklové.  Byla u Vás hospitalizovaná od 10. 12. 2018 do dnešního dne.

Po celou dobu jejího pobytu bylo o ní postaráno s velkou péčí, pozorností a ochotou. Maminka sama byla velmi spokojená s úrovní péče a strostlivostí, která byla věnována nejen jí samotné, ale také , jak si všímala,  spolubydlící paní.  Byla velmi spokojená  s úrovní a profesionalitou jednotlivých sestřiček, terapeutky i ostatního personálu oddělení.

 

Ještě jednou Vám všem děkuji

Ing. Kukla Antonín  syn

  

poděkování - p. Sonnková 


Dobrý den,chtěla bych poděkovat všem,kteří se věnovali a starali o mou maminku p.Švrčkovou.

 Pobývala u Vás cca.3.měsíce od 11.7 2018.

 Děkuji také p. Zajíčkové za pěkný přístup a rady. 

                                                                       

                                                                                     DROZDOVÁ IVANA-- DCERA

Dne: 1. 10. 2018

 

Dobrý den,

děkujeme celému personálu Sanatoria Kochova za péči, kterou jste věnovali našemu tatínkovi, panu Jaroslavu Nezgodovi. Moc si vážíme vaší nelehké práce a jsme rádi, že tatínek mohl prožít poslední dny svého života právě s vámi.

 

Za zarmoucenou rodinu 

dcera Alena Šostáková

Dne: 1. 10. 2018MUDr. Bedřich Wasserburger, MBA, jednatel společnosti
MUDr. Martin Jakubják, primář
 
Vážený pane jednateli, 
vážený pane primáři,
 
chtěl bych tímto dopisem vyjádřit velké poděkování všemu personálu Sanatoria Kochova, které s takovou péčí a trpělivostí se staralo o mou maminku, naši babičku Evu Serafínovou, která po váženém úrazu zde byla hospitalizována po dobu 3 měsíců. Do vašeho sanatoria vstupovala jako leží, kdy se nedokázala ani na posteli posadit, natož se postavit. Jen díky rehabilitačnímu programu, který u Vás, v péči Vašeho skvělého personálu, absolvovala, opět chodí a je plně soběstačná.  Za to patří velké poděkování celému oddělení  E pod vedením staniční sestry Bc. Pavlíny Kožušníkové, dále rehabilitační pracovnici  Gabriele Havláskové i zdravotně-sociální pracovnici Bc. Ludmile Zajíčkové, DiS.
 
Rád bych tak, tímto listem, vyjádřil velkou úctu k jejich nelehké práci, zvláště u člověka, který je ležící. Jen díky tomuto přístupu a absolvovaným cvičením  se maminka postavila opět na nohy a může zase chodit.
 
Děkuji a přeji celému personálu i vám mnoho úspěchů v nelehké práci a jen spokojené pacienty, které vracíte do běžného života.
 
Čestmír Serafín
syn s rodinou
Dne: 9. 8. 2018

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval za péči, kterou jste věnovali mé mamince, paní Ludmile Špundové, která byla hospitalizovaná v Sanatoriu Kochova od 12 dubna po dobu dvou měsíců. Do sanatoria ji z nemocnice přivezli jako „ležáka“, nedokázala se na posteli sama posadit ani obrátit na bok, těžce hledala slova, téměř nic si nepamatovala. A teď, po dvouměsíčním rehabilitačním pobytu u Vás, se úplně změnila – fyzicky i psychicky. Sama chodí s francouzskými holemi, je samostatná v oblékání, při jídle i základní hygieně. Ale hlavně se změnilo její myšlení, opět se usmívá, je pozitivní, má zájem o život kolem sebe.

 

Za to patří velký dík všem pracovnicím oddělení D – paní doktorce, staniční sestře, sestřičkám a pečovatelkám a velké poděkování rehabilitačním pracovnicím. A také pomocnému personálu za vzornou čistotu v celém oddělení.

 

Vaše práce v sanatoriu není vůbec lehká, přesto jsme se setkali jen s milým chováním, vstřícností a ochotou.  

Děkujeme.

 

Za rodinu:

Jan Špunda – syn

Karolinka

Dne: 8. 6. 2018


 

 


 

 


Dobrý den paní Špaisová, 
v první řadě Vám přeji Krásný sváteční den.

Píši jménem své maminky (paní Vavříková) , která do 20.12.2017 ležela na oddělení C na pokoji číslo 7.
Ze srdce by chtěla poděkovat všem sestřičkám a ošetřovatelkám, které o ní na tomto oddělení pečovaly po celou dobu jejího pobytu u vás v Sanatoriu Kochova.

Vím, že práce s maminkou někdy nebyla lehká a všeobecně s nemycnými lidmi, kterým už ubývá sil. Ale vaše ochota, zapálení do práce
a občas i trochu přísnosti pomohly mamince se zlepšit jak fyzicky,tak i psychicky. Taky bych chtěla poděkovat staníční sestře za skvělou komunikaci a příjemné prostředí na oddělení.

Přeji Krásné svátky a šťastný Nový rok 2018

S poděkováním
Danuše Vavříková

PS:  buďte i nadále tak skvělý tým!!!

Dne: 24. 12. 2017

 

 

Přeji příjemný den.

 

     Dovolte mi, abych Vám z celého srdce poděkoval za péči, které se i u Vás dostalo.  Rád bych touto cestou poděkoval ošetřujícímu personálu, sestřičkám i ošetřovatelkám, se kterými jsem byl nadmíru spokojený. Jejich srdečný přístup k pacientům byl přímo příkladný.

 

      Dovolte mi, abych touto cestou ještě  jednou poděkoval staniční sestře paní Kožušníkové a dále pak sestrám a ošetřovatelkám paní Sochorkové, Kotáskové, Bártové, paní Chrobákové , paní Chudé a hlavně také panu Františkovi, který se o nás staral velice zodpovědně.

 

Závěrem mi dovolte, abych Vám ještě jednou popřál klidné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok.

 

S pozdravem, Jiří Šosták

Dne: 20. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pane řediteli,

 

 

chtěla bych touto cestou poděkovat  za starost a péči o mou maminku paní Annu Pavlasovou, kterou jste ji věnovali  až do poslední chvíle jejího života v Sanatoriu Kochova.

 

 Zvláště bych chtěla poděkovat hlavní sestře paní Mgr. Lucii Špaisové, všem lékařům a celému oddělení „D,“ pod vedením staniční sestry Bc. Gabriely Šárovské, DiS. Přístup tohoto kolektivu a jednání s pacienty by mohl být příkladem všem těm, kteří tuto práci s těžce nemocnými vykonávají.

 

Pane řediteli, přeji Vám i Vašim spolupracovníkům hodně úspěchů ve Vaší nelehké práci.

 

Pavla Mikšanová – dcera

V Havířově dne 27.1.2017

Děkuji personálu Sanatoria Kochova za péči, kterou jste věnovali mé matce, paní Vandě Gwózdzówé.

Zvláště chci poděkovat paní Bc. Ludmile Zajíčkové, DiS, za velkou ochotu při vyřizování pobytu mé matky.

S pozdravem dcera

 

Daniela Dubánková

Dlouhá 38, Havířov

Dne: 16. 12. 2016

 

 

Vřelé poděkování!

Jménem své 92 lete tety paní Magdaleny Delongové, bych velmi ráda poděkovala sociální pracovnici Sanatoria Kochova za rychlé vyřízení žádosti o umístění, poté, co teta byla hospitalizována v nemocnici. Poděkování patří zdravotním sestrám za poskytnutí citlivého a lidského přijetí do nového prostředí, kterého se tetě dostalo. Celému zdravotnímu personálu za kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou péči. Po dvou měsících se zdravotní a psychický stav tety natolik zlepšil, že se jí nechtělo přejít do jiného zařízení pro seniory. Díky patří rovněž pomocnému personálu, neboť i běžný návštěvník  sanatoria musí ocenit naprostý pořádek, čistotu, ba dokonce příjemnou vůni, jako by zde nebyli pacienti vyžadující 24 hodin péče.

Přejeme všem pracovníkům a pacientům mnoho zdraví, životní energie a spokojenosti! 

Janina Kafková

dne: 7. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

Dovolte mi tímto poděkovat  všem lékařům,sestrám a ostatnímu ošetřujícímu personálu, oddělení A, za jejich péči, starostlivost a citlivý přístup k mému k mému otci, panu Vladislavu Bojkovi. Díky Vám všem si otec zachoval svou důstojnost až do  konce.

 

S úctou a vděkem        Nowaková Martina

Dne: 4. 5. 2016

 

 

Milé kolegyně,                                                                                                                                                                                                                    

      chtěla bych touto cestou poděkovat všem za příkladnou  péči o moji  babičku  Zuzanu Burdovou,která byla v Sanatoriu hospitalizována téměř  tři měsíce.Moc si všechny ošetřovatelky i sestřičky chválila a i ona všem moc  děkuje.Její zdravotní stav se vzhledem k věku a  diagnózám sice  nezlepšoval,ale nadále zvládala alespoň částečně úkony sebepéče.Nyní  je umístěna v domově pro seniory v Českém Těšíně a prozatím si tam jen  těžko zvyká.Uvádí,že kdyby to šlo,tak by nejraději  zůstala v Sanatoriu už napořád.                                                                                                                                              

S přáním hezkého dne          Andrea Smoloňová

Dne: 30. 3. 2016

 

Milé kolegyně a kolegové,

 

        tímto e-mailem bych velice ráda poděkovala celému kolektivu Sanatoria,vedení,lékařům,zdravotnickému i ostatnímu personálu,opravdu všem,kteří ochotně pečovali o mou maminku Libuši Havláskovou,za Vaše obětavé ruce,které byly náhradou za ty její nemocné.Obrovské díky patří oddělení A ,které bylo jejím příjemným chvilkovým domovem.Také moc děkuji za každodenní pečlivou, citlivou rehabilitaci s velikým zlepšením stavu fyzického i psychického.Protože mé i maminčino  poděkování patří opravdu všem a nechci na nikoho zapomenout, volím tento způsob,abych někoho nevynechala....Ještě jednou děkuji i za to,že takové zařízení existuje. Všem přeji HEZKÉ VELIKONOCE.

                                                                                                                                                                                                         

Gabriela Havlásková

 Dne: 23. 3. 2016

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat Vašemu personálu sanatoria Kochova, za vzournou péči nejen o mou maminku pi. Paskerovou, ale i ostatní pacienty. Takhle má vypadat sanatorium třetího tisíciletí. Držím palce, ať si úroveň udržíte.

Vděčná dcera Milada Lastúvková

Dne: 25. 11. 2015

 

 

Dne: 12.10. 2015

p. Slovík

 

dne: 14. 9. 2015

 

dne: 14. 9. 2015

 

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu oddělení C za vzornou a příkladnou péči při hospitalizaci moji maminky p.Věra Hečková. Personál měl vždy vstřícný přístup at už při návštěvě nebo telefonickém hovoru.Vždy dodržel vše na čem jsme se dohodli.Váše sanatorium mohu jen a jen s čistým svědomím každému doporučit.
S pozdravem
Jiří Hečko
 
dne: 28.8. 2015
 
 
Srdečně děkujeme úsekové sestře paní Xenii Banot za obětavý a laskavý přístup k pacientům. Přejeme ji mnoho dalších pracovních úspěchů a vždy spokojené klienty.
Pacientky z oddělení A přízemí, pokoj č.2 Marie Řepková a Hedvika Vorková
 
dne: 25.8. 2015
 
 
Hrozně moc bych chtěla poděkovat za péči o mou tchýni Ludmilu Sobolovou, která u vás na oddD byla od února do května tr.

Byl to její již druhý pobyt u vás . Tchýně měla po zlomenině krčku a byla v podstatě ležák, nikdo jsme už nevěřili, že tomu bude jinak, ale díky vašemu personálu a zejména díky sestřičce Janě Przeczkové tchýně chodí o chodítku. Jsem sestra, tak vím, že to co u vás děláte pro lidi není samozřejmostí a patří vám obrovský dík.

Děkuji a přeji vám spoustu šťastných pacientů      Andrea Sobolová

dne: 2.6. 2015